Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Logo
a

Copyright 2022 © Domburg. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement | Disclaimer | Realisatie door PRSC.

DISCLAIMER & PRIVACYBELEID

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorg samengesteld. Het project is in voorbereiding. Uitdrukkelijk voorbehouden worden eventuele wijzigingen. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Genoemde maten zijn bij benadering. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

PRIVACYBELEID

In dit privacybeleid van VG-D Vastgoedontwikkeling beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierin staat uitgelegd hoe wij deze gegevens verzamelen en gebruiken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ALGEMEEN

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.onevillahoteldomburg.nl van Vastgoedontwikkeling VG-D BV (hierna: wij). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan voorkomen dat de persoonsgegevens worden verwerkt door een van onze partners (wij en onze partners samen hierna: Vastgoedontwikkeling VG-D). Vastgoedontwikkeling VG-D registreert geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming om u op de hoogte te houden over een bepaald (woningbouw)project, in dit geval One Villa Hotel Domburg.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens van bezoekers worden niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

NIEUWSBRIEF

Bij het opslaan van de correspondentie wordt uw e-mailadres ook opgeslagen en, als u dit heeft aangegeven, gebruikt om een nieuwsbrief te verzenden waarin u updates ontvangt van VG-D Vastgoedontwikkeling en onze producten. Hiervoor kunt u zich ook afmelden.

GOOGLE ANALYTICS

VG-D Vastgoedontwikkeling maakt gebruik van Google Analytics, een service die wordt aangeboden door Google. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken.

ANALYTISCHE COOKIES: MICROSOFT CLARITY

We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring van onze websites te meten en te verbeteren. Microsoft Clarity registreert pseudo-anonieme bezoekgegevens, zoals welk besturingssysteem en -platform ze gebruiken, welke tijdzone bezoekers hebben ingesteld, hun geografische herkomst als ze onze website gebruiken, hoeveel tijd ze doorbrengen op pagina’s en welke pagina’s zij gebruiken, en bijvoorbeeld interacties zoals muisbewegingen, klikken, scrollen, mouse-overs. Als data wordt verzameld via opnames, verbergt Microsoft Clarity automatisch invoer in wachtwoordvelden en andere privacygevoelige velden. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens. Aan bezoekers wordt een uniek ID toegekend, zodat Microsoft Clarity terugkerende bezoekers kan herkennen zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres. Het laatste octet van IP-adressen van bezoekers wordt op 0 gezet, zodat uw volledige IP-adres nooit wordt opgeslagen. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. Door het gebruik van Microsoft Clarity kan Microsoft persoonsgegevens ontvangen, opslaan en gebruiken voor Microsoft Advertising. Hier lees je meer over in hun privacybeleid, gegevensverwerking en gegevensbescherming in de Microsoft Privacy Statements.

INZAGE EN CORRECTIE

Als u de persoonlijke informatie wilt zien die wij van u verzameld hebben, of deze informatie wilt corrigeren dient u een e-mail te sturen naar privacy@persc.nl met het verzoek.

nl_NLNL